मुख्यपान

कटला
चांदेरा
गवत्या
सायप्रिनिस(कोंबडा)
तिलापिया

माहीतीपत्रक‌

सर्व प्रकारचे गोड्या पाण्यातील मच्छी बीज मिळेल‌

प्रमाणपत्रे